Offshore och Circuit Race i Oskarshamn

Den som ägnar sig åt eller i övrigt är intresserad av båtracing vet kanske att en nyhet för i år är att båtracingen i Oskarshamn även kommer att inkludera rundbana. En rundbana på plattvatten kallas även för circuit racing, så tävlingen heter Oskarshamn Offshore & Circuit Race.

Offshore och rundbana är två olika discipliner inom racerbåtsporten. Den förstnämnda är i mångt och mycket ett uthållighetslopp som kan ta flera timmar att genomföra, det vill säga endurance. Både båtarna och de tävlande måste hålla, då man kör en förhållandevis lång sträcka på öppet vatten, från A till B, och mellan flera olika kontroller, utan att vända om. Båtar från olika klasser tävlar oftast samtidigt vilket för den oinsatte kan te sig tämligen rörigt och oorganiserat. Men, varje båt har en synlig bokstav och ett nummer och det är bokstaven som talar om vilken klass båten tillhör medan numret motsvarar förarens licensnummer.

Rundbana eller circuit race som man också säger betraktas som inkörsporten till båtracing. Man lägger ut bojor så att de tillsammans bildar ett varv på vattnet. Därefter körs antingen kortare heat-racing eller ett långt huvudrace, med ett på förhand bestämt antal varv som ska klaras av så fort som möjligt. Detta är en intensiv och tät racing som ofta uppskattas stort av publiken som följer det hela.

I Sverige är det Svenska Racerbåtförbundet, SVERA, som samordnar och styr landets båtracing. Förbundet bildades år 1948 då man efterfrågade en övergripande och enhetlig ledning vad gäller hastighetstävlingar inom motorbåtsport.

Inför årets Oskarshamn Offshore & Circuit Race beslutade man att även inkludera rundbana för GT 15 och GT 30. Skillnaden mellan de båda är hastigheten, den förstnämnda kommer upp i 35 knop medan den andra gör 50 knop. I Oskarshamn tävlar man också med vattenskoter och Thundercat, det vill säga drygt fyra meter långa katamaraner som är uppblåsbara.