Motorsport och nya tävlingsformer

I syfte att göra motorsport i allmänhet och bilsport i synnerhet mer attraktiv för gemene man har Svenska Bilsportförbundet, SBF skapat nya tävlingsformer. Tävlingsformerna är till för den som vill tävla med sin standardbil, en helt vanlig gatbil med andra ord. I en annan artikel på denna sajt finns information om Drivers Open, vilken är en av de nya tävlingsformerna. De andra är: En dag på strippen, konbana, lådbil och uthållighet (UTH), och det är dessa former denna artikel lägger fokus på.

En dag på strippen

Denna tävling är att betrakta som en stor folkfest, ett race med många bilar och som drar till sig en hel del publik. Under En dag på strippen kan man gasa på under säkra former. Från början arrangerades tävlingen i Emmaboda, men idag kan man tävla på flera andra orter. Hastigheterna har blivit allt högre i takt med den tekniska utvecklingen, vilket resulterat i att SBF reglerar tävlingsformen.

Konbana

Konbanekörning ingår i så kallad racing special och är precis som namnet antyder ett race på bana med utställda koner. Föraren kör så fort som möjligt på en raka och mellan de utställda konerna. När banan är slut vänder man och kör samma väg tillbaka, det är dock inte okej att köra på stopp-konen. För varje kon man kör på bestraffas man med ett tidstillägg. Alla förare ges en möjlighet att gå konbanan före tävlingen, allt för att kunna memorera konernas placering och lägga upp sin taktik.

Lådbil

Lådbilstävlingar arrangeras för barnförare som är sju år och äldre. Vanligen är det den lokala motorklubben som samarbetar med barnens skola. Svenska Bilsportförbundet reglerar bland annat bilens utformning och förarens utrustning.

Uthållighet

Uthållighet (UTH) med oregistrerade standardbilar gör det möjligt för den intresserade att prova på organiserad bilsport och känna på teamkänslan; uthållighetstävlingar kan avgöras på tid och antal varv likväl som mängden bränsle.